Xác định loài cây là một công việc đầy thử thách khi tính đến số lượng lớn các loài cây đang tồn tại trên thế giới. Sự giống nhau giữa các loài và sự đa dạng trong một họ cây khiến việc thực hiện nhiệm vụ xác định trở nên đặc biệt khó khăn và tốn thời gian. 

Khó khan mà những người không ở trong ngành thực vật học gặp phải khi xác định các loài cây tập trung vào ba hạn chế lớn, cụ thể là: 

   • Khả năng nhận dạng các loài; 
   • Khả năng nhận dạng các loài; 
   • Việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn. 

Để giảm thiểu và giải quyết những khó khăn này, hệ thống nhận dạng của chúng tôi sử dụng hệ thống đồ họa với xử lý hình ảnh nhằm tái thiết hình ảnh các loài cây.

 

 

Động lực

 • Phát triển một công cụ để đánh giá sự đa dạng sinh thái dựa trên phân tích hình ảnh;
 • Việt Nam là một trong những nước có hệ thống sinh thái đa dạng nhất thế giới; 
 • Khai thác nội dung hình ảnh.

 

Demos

 • Chụp hình ảnh của lá 
 • Truy cập ảnh trong thư viện
 • Xác định lá

Cơ sở dữ liệu

 • Hình ảnh lá của 32 loài thực vật
 • 1907 hình ảnh, mỗi loại cây bao gồm khoảng 50 đến 70 ảnh, 1600 * 1200 pixel
 • Hình ảnh chung không có lá 
 • Tổng số ảnh: 1952 (Dữ liệu huấn luyện:  1472 ảnh, kiểm tra số liệu: 480 ảnh)
 

 

Các  công nghệ và tools sử dụng
 • Các thuật toán xác định lá/không có lá: GIST và đặc trưng bằng sử dụng phân loại KNN 
 • Thuật toán nhận dạng lá: tính năng SURF, phân loại BOW và SVM 
 • Các ứng dụng Android về kiến trúc client-server