Trong hoạt động thu hoạch chè,  búp chè được hái khi đã chín, thường được gọi là "tuốt". Để có quyết định tuốt thật hiệu quả thì đếm chính xác các búp chè đã chín có vai trò vô cùng quan trọng vì nó quyết định chất lượng của sản xuất chè. Tuy nhiên, nó là một công việc tẻ nhạt và mất rất nhiều thời gian của các nhà sản xuất chè. Trong demo này, chúng tôi sẽ giải thích thị giác máy tính có thể được sử dụng như thế nào để cải thiện các phương pháp thủ công. Hệ thống tự động của chúng tôi chỉ yêu cầu những hình ảnh thu được từ một đồi chè để có thể đếm số búp chè.

 

Motivation & Objective

  • Đếm búp chè để ra quyết định "tuốt"
  • Đề xuất 1 hệ thống đếm búp chè tự động
     Phương pháp thủ công

 

 

  • Công việc nhàm chán
  • Tốn thời gian

Phương pháp đề xuất

Đầu tiên, chúng tôi xây dựng một mô hình tham số của phân phối màu búp chè của để tách riêng “vùng lợi ích” (ROIs) búp chè từ phông nền phức tạp. Đối với mỗi ROI, chúng tôi sẽ giải nén hỗ trợ các tính năng với hy vọng rằng các tính năng này sẽ chỉ xuất hiện xung quanh một búp chè nhờ hai phép đo: mật độ cạnh pixel và một thống kê của hướng gradient. Do đó, các tính năng chiết xuất được đưa vào một cụm chuyển đổi để xác định vị trí của búp chè. Phương pháp đề xuất được đánh giá trên một tập hợp các thử nghiệm hình ảnh với các loài và độ tuổi khác nhau của cây chè. 

 

A training set of tea shoot

 

 

Nhóm đặc tính phát hiện được

Defected features Cluster results

 

Hệ thống đề xuất

 

Kết quả cho thấy 86% búp chè được phát hiện chính xác, trong khi chỉ có 25% tỷ lệ báo động giả. Phương pháp này cung cấp một công cụ tiên tiến hỗ trợ cho thu hoạch chè.