Trong khuôn khổ của chương trình song phương Pháp-Việt Hubert Curien/Hoa sen, dự án này hướng tới xây dựng một hệ thống sử dụng thông tin đa phương tiện (âm thanh, video, RFID) để theo dõi trong thời gian thực người già và/hoặc người mù trong nhà hoặc căn hộ.

Vì vậy, đây là một công cụ phát hiện về sự kiện bất thường dựa trên hình ảnh có các tính năng: 

 • Mạnh mẽ
 • Thời gian thực
 • Generic

 

Demo

 • Phát hiện người, theo dõi và định vị người trên mặt phẳng ảnh và trong ảnh topview
 • Nhận dạng được 4 sự kiện bất thường: ngã, ở quá lâu trong nhà vệ sinh, ra ngoài quá lâu, nằm bất động lâu trên sàn.
 • Kết quả được hiển thị trực quan
 • Trên ảnh hiện tại
 • Người đóng khung bởi các bao đóng chữ nhật
 • Lộ trình di chuyển của người được vẽ bởi đường nối các vị trí mà người đã đi qua
 • Trên ảnh topview: Người được hiển thị bởi ảnh avarta

  

Các công nghệ và tools sử dụng

 • Phát hiện người: sử dụng mô hình hóa nền bởi giải thuật Codebook, phát hiện chuyển động bởi trừ nền, phát hiện người sử dụng giải thuật HOG-SVM kết hợp với một số luật heuristics.

Motion detection

Extension of ROI

HOG-SVM based detection

 • Theo dõi và định vị 3D
  • Theo dõi nhiều đối tượng bằng sử dụng bộ lọc Kalman dựa trên đồng dạng HOG 
  • Định vị người trên hệ thống tọa độ phối hợp camera hiệu chỉnh 
 • Phát hiện sự kiện bất thường: kết hợp đặc trưng động (MHI – ảnh lịch sử chuyển động) và thông tin định vị.

 • Tools: OpenCV, C/C++.
 

(a)    Calib in the field

 

(b)   Detection and surveillance of the object