Dự án này tập trung vào việc nghiên cứu sự tương tác giữa người sử dụng và robot dịch vụ trong bối cảnh cụ thể là thư viện trong các trường đại học hoặc một thư viện công cộng. Một mục tiêu của dự án là nghiên cứu sự tương tác trong một bối cảnh Việt Nam, có tính đến các yếu tố văn hóa, vùng, miền.

 

 

 

 

Sự tương tác trong nghiên cứu được đề xuất qua hai phương thức : tương tác qua giọng nói và tương tác qua cử chỉ. Các nhà nghiên cứu tham gia dự án đến từ hai lĩnh vực: giao tiếp tiếng nói và thị giác máy tính. Họ nâng cao chất lượng tiếng nói và hệ thống nhận dạng cử chỉ tay, chất lượng của các hệ thống TTS, giải quyết vấn đề hợp nhất để có được một sự tương tác tự nhiên.