Mục tiêu của dự án là hoàn thành nghiên cứu về công nghệ tiếng nói (trong ba lĩnh vực: RAP, tổng hợp tiếng nói và hiểu lời nói) trong các môi trường khác nhau và dưới platform cung cấp các nguồn lực hạn chế cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh.

 

 

 

Một hỗ trợ ảo trên điện thoại thông minh sẽ được phát triển (như Apple Siri trên iOS hay Samsung S-Voice trên Android), cho phép người dùng tương tác với điện thoại (ví dụ như gửi tin nhắn, gọi điện thoại, lên lịch trình công việc, vv) bằng cách sử dụng tiếng nói của họ (tiếng Việt).

 

VIVA đề xuất các chức năng khác nhau như: 

-Báo và đọc tin nhắn SMS bằng tiếng Việt (bao gồm phục hồi dấu cho nội dung tin nhắn SMS) 
-Soạn thảo và gửi tin nhắn SMS bằng giọng nói 
-Trả lời truy vấn của người dùng về thời tiết hoặc tiền tệ ...