Trong một môi trường cảm thụ quy mô lớn, nơi người dùng được đặt ở trung tâm, nhận dạng và định vị người dùng có vai trò tối quan trọng. Thông tin vị trí là một công cụ quan trọng để cho phép nhiều ứng dụng, ví dụ như quy hoạch cộng đồng định cư, du lịch, khai thác mỏ, giám sát, theo dõi, ứng dụng quân sự, phát triển các dịch vụ dựa trên đặc điểm vị trí (LBS) và kỹ thuật. Kỹ thuật địa hóa đã tích cực nghiên cứu gần đây nhằm phục vụ giải quyết những vấn đề an toàn và an ninh cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

 

Platform này sử dụng định vị ví trí như một tính năng cốt lõi trong các ứng dụng phổ biến của môi trường cảm thụ. Các công nghệ định vị khác nhau về bản chất đã được tích hợp: WiFi, máy ảnh (cố định/di động, tương tự/kỹ thuật số), GPS, RFID, bước đếm ... và cách tiếp cận đa phương thức trong đó bao gồm sự kết hợp của nhiều công nghệ để tăng độ chính xác và phạm vi che phủ.