Hội đồng khoa học đánh giá bao gồm :

 • Ông Michel Bidoit, Giám đốc nghiên cứu, Hiệu trưởng của INS2I trong CNRS
 • (Bà) giáo sư Anne Doucet, phụ trách hợp tác quốc tế của INS2I/CNRS
 • (Bà) giáo sư Christine Fernandez-Maloigne, Đại học Poitiers, trưởng phòng SIC, nghiên cứu tại lab XLim, chuyên gia của CNRS
 • Giáo sư Jean-François Bonastre, hiệu phó đại học Avignon, nghiên cứu tại lab LIA, chuyên gia của CNRS
 • Giáo sư Didier Bouvard, hiệu phó của đại học Grenoble INP, phụ trách mảng nghiên cứu
 • Giáo sư Jean-Marc Brossier, trưởng nhóm Hệ thống Toán-tin-tín hiệu, chuyên gia của Grenoble INP
 • Giáo sư Tran Van Top, hiệu phó Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
 • Giáo sư Dang Va Chuyet, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên gia của IPH/HUST

Thành phần khách mời :

 • Giáo sư Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Giáo sư Phạm Hoàng Lương, Hiệu phó đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Giáo sư Đinh Văn Phong, trưởng phòng Khoa học công nghệ , Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh, trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Giáo sư Jacques Frère, phụ trách mảng hợp tác khoa học của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Buổi đánh giá được chia thành ba phần chính: trình bày bảng tổng kết và triển vọng của các phòng nghiên cứu của Viện MICA, đề mô và phỏng vấn. Kết luận của Hội đồng khoa học dành cho MICA là rất tích cực, nhấn mạnh động lực, sự tham gia nhiệt tình của các nhà nghiên cứu và toàn bộ nhân viên. Ngày kết thúc với một bữa ăn tối vui vẻ và thân thiện.

Ban Giám Đốc Viện MICA cảm ơn và chúc mừng tất cả các nhân viên/nghiên cứu viên của MICA vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong bốn năm qua, đặc biệt là trong việc chuẩn bị buổi đánh giá này.

Ảnh:

Phòng hội trường của buổi đánh giá Trình bày tổng kết
Thành viên hội đồng khoa học Trong buổi đề mô
Đề mô  (tiếp) Hội đồng khoa học của buổi đánh giá