Ngày 05 tháng 7, viện MICA đã đón tiếp chuyến thăm đặc biệt của trưởng phòng Công nghệ tập đoàn Samsung Electronics Vietnam. Cả hai bên đều chia sẻ tầm nhìn tích cực về các lợi ích chung mang lại bởi sự hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đa phương tiện. 

Cuộc meeting bao gồm:

  • Thảo luận khoa học trong phòng họp của ban Giám đốc
  • Tham quan cơ sở vật chất, phòng, ban của viện MICA
  • Đại diện Samsung Electronics Vietnam trình bày giới thiệu về tổ chức 
  • Đề mô các công nghệ và ứng dụng của viện MICA trong phòng Show Room

Hai bên hy vọng chuyến thăm này sẽ đánh dấu khởi đầu cho quan hệ hợp tác phát triển dài lâu về ứng dụng Công nghệ thông tin mang lại lợi ích chung trong tương lai. 

 

Một vài hình ảnh: