Buổi hội thảo giữa viện MICA và công ty Sunnet với mục đích đẩy mạnh các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ của hai bên, đã diễn ra tốt đẹp.

Nội dung buổi hội thảo được chia thành ba giai đoạn chính:

1) Giới thiệu, trình bày các hoạt động chung của cả hai bên;

2) Thảo luận về các dự án chung trong tương lai;

3) Lễ trao tặng phần cứng (máy chủ) của công ty SunNet cho các nhà nghiên cứu của MICA.

Thời gian biểu: 
09h00 - 09h05: ban lãnh đạo MICA tiếp đón đoàn Sunnet
09h05 - 09h20: Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của MICA
09h20 - 09h50: Giới thiệu về SUNNET
09h50 - 10h00: Trình bày các hoạt động và thành tựu của phòng Giao tiếp tiếng nói
10h00 - 10h10: Trình bày các hoạt động và thành tựu của phòng Thị giác máy tính
10h10 - 10h20: Trình bày các hoạt động và thành tựu của phòng PSI
10h20 - 10h30: Trao đổi về các dự án có thể hợp tác giữa SUNNET và MICA 
10h30 - 10h45: Nghỉ  
10h45 - 11h25: Trao đổi về các hoạt động hợp tác tương lai
11h25 - 11h30: Đại diện SUNNET tặng server cho MICA
12h00 - 14h00: Ăn trưa

 

Một vài hình ảnh: