TS. Lê Minh Hoàng Viện MICA  Bảo vệ tiến sỹ tại Pháp
  Lê Minh Hoàng tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và hoàn thành thạc sỹ ngành tự động hóa và sản xuất tại trường đại học Grenoble INP, Pháp. Ông tiếp tục theo học tiến sỹ ngành đó tại phòng thí nghiệm G-SCOP, Grenoble INP, Grenoble và bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ năm 2011. Lê Minh Hoàng hiện đang là giảng viên / nghiên cứu viên tại phòng Môi trường cảm thụ và tương tác, Viện Quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là phát triển giải pháp tối ưu cho hệ thống quản lý năng lượng trong các tòa nhà. Tiến sỹ Lê Minh Hoàng cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và ứng dụng Imagine.IT của viện MICA.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ThS. Tạ Quang Minh Viện MICA Bảo vệ thạc sỹ tại Bỉ
  Tạ Quang Minh tốt nghiệp đại học ngành Điện năm 2009 và hoàn thành thạc sỹ Năng lượng điện 2011 tại trường Đại học Mons, Bỉ. Ông hiện là giảng viên/ nghiên cứu viện của Trung tâm chuyển giao công nghệ và ứng dụng, Viện nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quan tâm nghiên cứu của ông là phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo và tích hợp vào hệ thống lưới điện thông minh. Hoạt động gần đây của ông tập trung vào hợp tác chuyển giao công nghệ, phát triển các giải pháp, ứng dụng cụ thể cho khách hàng Imagine.IT trong công nghiệp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ThS. Dương Hữu Tùng Viện MICA Bảo vệ thạc sỹ tại Vietnam
  Dương Hữu Tùng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2009. Năm 2014, ông nhận bằng Thạc sỹ về Kỹ thuật máy tính và truyền thông. Ông hiện là kỹ sư kỹ thuật của Trung tâm chuyển giao công nghệ và ứng dụng, Viện nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hoạt động chính của ông là quản lý web, phụ trách quản lý trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật trong viện MICA.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ThS. Bùi Thu Thủy Viện MICA Bảo vệ thạc sỹ tại Thailand
  Bùi Thu Thủy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2007. Năm 2009, cô có bằng Thạc sĩ Khoa học về đo lường và điều khiển hệ thống ở Thái Lan. Cô hiện đang là thư ký ban giám đốc, kiêm phụ trách mảng tài chính cho các dự án tại Viện Nghiên cứu nquốc tế MICA. Cô ấy cũng phụ trách kế toán tài chính trong các hoạt động của tất cả MICA.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.